Links

I-massage: Netwerk van Integratieve Masseurs

NVST: Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten

SRBAG: Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg

RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg 

John Keet: Voor kwaliteitsmassagetafels, hotstone producten e.a. en cursussen

CorCaroli: Instituut voor Welzijn en persoonlijke ontwikkeling

Bewust Fryslan: Platvorm voor ondernemers die werken vanuit en op weg naar bewustwording